GermanDE-CH-ATFrenchfr-FRNederlandsNLEnglish (UK)

TAAL:

FAQ

FAQ

Heeft u een vraag waarop u hierna geen antwoord vindt, mail ons gerust.

Wie is Hogg Translations?

Ontstaan in 1989 als eenmanszaak is Hogg Translations uitgegroeid tot een klein vertaalbureau dat gespecialiseerd is in technische vertalingen. Het draagt de naam van oprichter Patricia Waller-Hogg. Vandaag vertalen/tolken wij van en naar de meeste Europese talen, waarvoor wij beroep doen op een uitgebreid netwerk van vertalers.

Wanneer is Hogg Translations bereikbaar?

Onze burelen zijn elke werkdag open van 8.30u tot 18u CET. U kunt ons per telefoon bereiken op het nummer +32 2 215 31 59 of via e-mail.

Hoe lever ik het best een document voor vertaling aan?

Bij voorkeur levert u teksten in elektronische vorm (Word, Excel of PowerPoint) aan, omdat wij dan rechtstreeks in het document kunnen werken. Dat laat ons toe exact de opmaak van de brontekst te volgen. Beschikt u enkel over een hardcopy of over een pdf-bestand, dan kan dat ook. Bij omvangrijke projecten kan dit echter tot een meerkost leiden.

In welk formaat kan ik teksten voor vertaling aanleveren?

Wij werken in de meest gangbare office programma’s, namelijk Microsoft Word, Excel en PowerPoint.

Kan ik u alvast teksten opsturen waar mogelijk nog wijzigingen op komen?

Dat kan. In de mate van het mogelijke vragen we u ons daarvan op voorhand op de hoogte te brengen. Het meest aangewezen is dat u wijzigingen achteraf in de brontekst aanduidt. Onze vertalers kunnen dan snel de juiste plaats in hun vertaling terugvinden en zelf de veranderingen aanbrengen. Zo zijn we zeker dat brontekst en vertaling 100% overeenstemmen en dat de stijl per taal uniform blijft.

Hoe wordt de prijs van een vertaling bepaald?

Naargelang de voorkeur van de klant berekenen wij een prijs per woord of per regel in de vertaalde tekst. Daarom is elke offerte een raming die op basis van de brontekst opgesteld wordt. Hou er rekening mee dat een vertaling langer of korter kan zijn naargelang de doeltaal.

Hoe snel kan een vertaling af zijn?

Wij houden ons steeds aan de afgesproken deadline en engageren ons nooit tot iets dat we niet kunnen waarmaken. Dankzij ons uitgebreid netwerk vertalers kunnen wij ook in hoogdringendheid zeer snel leveren zonder dat u aan kwaliteit inboet. De deadline bepalen we afhankelijk van uw noden en de beschikbaarheid van de vertaler.

Krijg ik op voorhand een offerte?

Wij maken offertes op vraag van onze klanten.

Waarom kosten sommige taalcombinaties meer dan andere?

Omdat sommige taalcombinaties moeilijker te vinden zijn dan andere. Dit is het principe van vraag en aanbod.

Wanneer wordt er een toeslag gerekend voor vertalingen?

Een toeslag wordt enkel gerekend voor een beëdigde vertaling, een spoedopdracht of als een vertaler een disproportionele hoeveelheid tijd aan de lay-out dient te besteden. Of er al dan niet sprake is van een toeslag weet u steeds van tevoren, zodat u exact weet hoeveel u per woord of lijnt zult betalen.

Wanneer spreken we van een spoedopdracht?

Wanneer de vertaler omwille van de omvang van het project of een korte levertijd genoodzaakt wordt buiten de gebruikelijke kantooruren te werken, spreken we van een spoedopdracht.

Wat zijn "native speakers"?

Native speakers zijn mensen die uitsluitend naar hun moedertaal vertalen of tolken. De meesten kunnen dit vanuit verschillende brontalen. Hogg Translations werkt alleen met professionele native speakers, omdat dat een kwaliteitsgarantie biedt. Taal is een levend fenomeen. Enkel wie een taal doorleefd heeft en bovendien de juiste opleiding genoten heeft, zit grammaticaal goed, voelt de taal 100% aan en kan de nodige nuances leggen.

Wat is een tolk?

Een tolk maakt gesproken vertalingen. Afhankelijk van de situatie kan de tolk simultaan of consecutief vertalen.

Simultaan vertalen betekent dat de brontaal in een of meerdere doeltalen tegelijk vertaald wordt, terwijl de spreker aan het woord is. Dat is het geval wanneer tolken in een cabine zitten en het publiek de vertaling via kooptelefoon kan horen. Of, de tolk staat of zit naast of achter de persoon/personen voor wie zij hij/zij tolkt en fluistert de vertaling.

Consecutief betekent dat de spreker zijn uiteenzetting in stukken brengt, waarbij elk stuk door de aanwezige tolk vertaald wordt vooraleer de spreker voortgaat in zijn eigen taal.

Ik zoek een tolk, kunt u me helpen?

Hogg Translations kan u helpen om tolken te vinden voor uw evenement. Bovendien kunnen wij u adviseren zowel over type als aantal tolken dat aangewezen is. Voor elk evenement helpen wij u de taalcombinaties te bepalen evenals de uitrusting die het meest geschikt is voor uw situatie. Zo kunt u zich helemaal op uw evenement concentreren terwijl wij zorg dragen voor het tolken.

Ik heb een tekst die naar meerdere talen vertaald moet worden. Of ik heb tolken voor meerdere talen tegelijk nodig. Kan dat?

Jazeker. Wij vertalen/tolken immers van en naar de meeste Europese talen. Allerhande taalcombinaties zijn mogelijk. Elk project wordt door Patricia Waller-Hogg zelf beheerd. Zij zoekt per project de vertalers/tolken die u nodig heeft.